ACT therapie

Acceptance and Commitment Therapy: ACT is een praktische en concrete therapievorm die gericht is op het komen van acceptatie en het leven naar de waarden die voor jou belangrijk zijn, in actie komen! 

ACT dankt zijn naam aan het feit dat de therapie je leert hoe je de impact en de invloed van pijnlijke gedachten en gevoelens kunt verminderen (acceptatie) en tegelijkertijd actie kunt ondernemen om een rijk, compleet en betekenisvol leven op te bouwen (commitment).

Hoe mooi het leven ook kan zijn, de meeste mensen krijgen ook te maken met moeilijke momenten. Veel mensen worstelen met gedachten of emoties die je lieve niet wil hebben, bijvoorbeeld angst, onzekerheden, verdriet, een laag zelfbeeld, boosheid, frustraties of somberheid. ACT gaat ervan uit dat het onvermijdelijk is dat het leven gepaard gaat met pijn. Alleen niet iedereen gaat ‘effectief’ om met pijn.

 


Je kunt bijvoorbeeld verstrikt raken in nadelige vergelijkingen. Denk maar eens aan de volgende gedachte: ‘anderen zijn toch beter of slimmer dan ik’. Het gevecht tegen dit soort gedachten en emoties kost veel energie en is niet te winnen, sterker nog: de strijd levert vaak nog meer ellende op. Hoe meer je de negatieve emoties onder controle probeert te houden, hoe sterker ze worden. 
ACT gaat dus onder andere over actie ondernemen, maar niet zo maar elke actie. Het gaat over acties die bijdragen over de persoon die jij wilt zijn, waar jij voor wil staan in het leven. Hoe wil je jezelf, anderen en de wereld om je heen behandelen. Hoe wil je dat mensen jou herinneren op je begrafenis? ACT brengt je in contact met dat wat er echt voor jou toe doet.  Acceptance and Commitment Therapy is evidence based, dus een wetenschappelijk
onderbouwde vorm van therapie. ACT werkt om mensen op verschillende vlakken te ondersteunen in het leren omgaan met tegenslag. Onderzoek heeft onder meer aangetoond dat ACT het algemeen welzijn van cliënten vergroot. Hieronder zijn voorbeelden waarbij het fijn kan zijn om met ACT therapie aan de slag
te gaan:

 • Piekeren
 • Stress, overspannen en burn-out
 • Negatieve gedachten/ laag zelfbeeld
 • Somberheid
 • Rouw en verlies
 • Niet goed weten wat je wil of kan: moeite met keuzes.


ACT therapie

Acceptance and Commitment Therapy: ACT is een praktische en concrete therapievorm die gericht is op het komen van acceptatie en het leven naar de waarden die voor jou belangrijk zijn, in actie komen! 

ACT dankt zijn naam aan het feit dat de therapie je leert hoe je de impact en de invloed van pijnlijke gedachten en gevoelens kunt verminderen (acceptatie) en tegelijkertijd actie kunt ondernemen om een rijk, compleet en betekenisvol leven op te bouwen (commitment).

Hoe mooi het leven ook kan zijn, de meeste mensen krijgen ook te maken met moeilijke momenten. Veel mensen worstelen met gedachten of emoties die je lieve niet wil hebben, bijvoorbeeld angst, onzekerheden, verdriet, een laag zelfbeeld, boosheid, frustraties of somberheid. ACT gaat ervan uit dat het onvermijdelijk is dat het leven gepaard gaat met pijn. Alleen niet iedereen gaat ‘effectief’ om met pijn.

 


Je kunt bijvoorbeeld verstrikt raken in nadelige vergelijkingen. Denk maar eens aan de volgende gedachte: ‘anderen zijn toch beter of slimmer dan ik’. Het gevecht tegen dit soort gedachten en emoties kost veel energie en is niet te winnen, sterker nog: de strijd levert vaak nog meer ellende op. Hoe meer je de negatieve emoties onder controle probeert te houden, hoe sterker ze worden. 
ACT gaat dus onder andere over actie ondernemen, maar niet zo maar elke actie. Het gaat over acties die bijdragen over de persoon die jij wilt zijn, waar jij voor wil staan in het leven. Hoe wil je jezelf, anderen en de wereld om je heen behandelen. Hoe wil je dat mensen jou herinneren op je begrafenis? ACT brengt je in contact met dat wat er echt voor jou toe doet.  Acceptance and Commitment Therapy is evidence based, dus een wetenschappelijk
onderbouwde vorm van therapie. ACT werkt om mensen op verschillende vlakken te ondersteunen in het leren omgaan met tegenslag. Onderzoek heeft onder meer aangetoond dat ACT het algemeen welzijn van cliënten vergroot. Hieronder zijn voorbeelden waarbij het fijn kan zijn om met ACT therapie aan de slag te gaan:

 • Piekeren
 • Stress, overspannen en burn-out
 • Negatieve gedachten/ laag zelfbeeld
 • Somberheid
 • Rouw en verlies
 • Niet goed weten wat je wil of kan: moeite met keuzes.

Wat kan therapie voor mij betekenen?

 • Je hebt een plek waar er met aandacht en zonder oordeel naar jouw verhaal geluisterd wordt
 • Je krijgt inzicht in (belemmerende) overtuigingen en (onbewuste) patronen in jouw leven
 • Je leert op een veerkrachtige en zelfbewustere manier omgaan met jouw onzekerheden
 • Je groeit als mens omdat je bezig bent met jouw persoonlijke ontwikkeling
 • Je gedachten en emoties komen dichter naar elkaar toe
 • Je leert je emoties beter te (h)erkennen en begrijpen

Wat kan therapie voor mij betekenen?

 • Je hebt een plek waar er met aandacht en zonder oordeel naar jouw verhaal geluisterd wordt

 • Je krijgt inzicht in (belemmerende) overtuigingen en (onbewuste) patronen in jouw leven

 • Je leert op een veerkrachtige en zelfbewustere manier omgaan met jouw onzekerheden

 • Je groeit als mens omdat je bezig bent met jouw persoonlijke ontwikkeling

 • Je gedachten en emoties komen dichter naar elkaar toe

 • Je leert je emoties beter te (h)erkennen en begrijpen