Terbekeweg 53
8081KX Elburg


Maisakker 40,
8091 MZ Wezep

Telefoonnummer:

06 160 117 41

E-mail:

info@praktijkterpstra.nl

Of maak gebruik van WhatsApp door op de knop rechtsonder te klikken

De praktijk is geopend op afspraak, er zijn ook mogelijkheden in de avonduren

Praktijk Terpstra voldoet aan de nieuwe privacywetgeving
die in mei 2018 in werking is getreden (de AVG)

Klik hier om deze in te zien

'Als therapeut stel ik alles in het werk om u zo goed en correct mogelijk van dienst te zijn. Ondanks mijn inspanningen kan het toch gebeuren dat er een fout wordt gemaakt of dat u om andere redenen niet tevreden bent over de door mij aangeboden diensten. Wanneer dit het geval is nodig ik je uit om dit aan mij kenbaar te maken. Ik ga ervan uit dat uw klacht te goeder trouw is en uiting geeft aan oprechte en gegronde zorg. Ik zal uw klacht dan ook uiterst serieus behandelen. Bovendien geeft uw klacht mij de kans eventuele fouten te herstellen en mijn dienstverlening waar mogelijk te verbeteren. Veel klachten ontstaan door misverstanden, die vaak in een goed gesprek rechtgezet kunnen worden. Een gesprek heeft dan ook mijn voorkeur. Bovendien kan ik mij hierdoor ook een beter beeld vormen omtrent de aard van de klacht en de wijze waarop deze tot stand is gekomen.

Is het probleem op deze wijze niet oplosbaar of vindt u een gesprek niet wenselijk, dan kunt u de klacht formeel schriftelijk indienen via mijn beroepsorganisatie. U kunt hierbij gebruik maken van het klachtenformulier, dat u kunt vinden op de website van mijn beroepsvereniging. www.nvpa.org of door contact op te nemen met info@nvpa.nl